https://skuteczni.net/wp-content/uploads/https://www.youtube.com/watch?v=C4lsJQEgDro

Marcin Różalski przed walką z Pawłem Słowińskim na gali KSW 24